அமைதியான மாநிலம் தமிழ்நாடு

அமைதியான மாநிலம் தமிழ்நாடு || குற்றங்களைப் பெருமளவில் குறைத்து, குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோர் யாராக இருந்தாலும் உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து, சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநிறுத்தும் அரசாக இரண்டாண்டுகளை நிறைவுசெய்யவுள்ளோம்! மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான அமைதியான சூழலை உறுதிசெய்துள்ளோம் எனப் புள்ளிவிவரங்களுடன் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான பதிலுரை அளித்தேன் – cmstalin

#cmstalinspeech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *